Puhujat 2016

Vuoden 2016 Tietoyhteiskunta-akatemian puhujat


ALATALU-Siim-IDSiim Alatalu, NATO CCDCOE

Siim Alatalu is the head of International relations of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence since January 2015, having previously served in numerous positions at the Estonian MoD (most recently as Deputy Director for policy planning and Deputy Director for NATO and EU Department) and the Estonian Delegation to NATO. Siim Alatalu is a graduate of the Maxwell School of the Syracuse University (Master of Arts in International Relations), as well as of the Baltic Defence College and the University of Tartu. He is currently pursuing his Ph.D at the Tallinn University of Technology in public administration and technology governance


Andersson_Cristina_111-EditCristina Andersson, Robotics Finland

Cristina Andersson on tietokirjailija ja yrittäjä. Hänen teoksiaan ovat mm. Voittava kierre/The Winning Helix (Wsoy 2008) sekä BohoBusiness (Talentum 2012 sekä 2015). Cristina on Robotics Finland aloitteen edistäjä sekä EU:n robottiviikon Suomen kuraattori.

 


Herkko HietanenHerkko Hietanen, osakas, Turre Legal

Herkko Hietanen on lakimies ja tietoyhteiskuntavaikuttaja. Hän on toiminut tutkijana mm. Harvardin ja MIT:n yliopistoissa sekä kasvuyrityksen johtajana. Vuodesta 2015 lähtien Hietanen on kehittänyt menestyksekkäitä verkkopalveluita, joilla lakimiesten työtä tehostetaan automatisaatiolla.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Herkko Hietanen puhui otsikolla Koodi on laki. Koodi hallitsee jokapäiväistä elämäämme enemmän kuin lainsäädäntö. Silti lainsäätäjällä ja tuomioistuimilla on yhä suurempi tarve ottaa rooli verkkoelämämme säätelystä. Miten tämä (epä)onnistuu?


timo_ihamuotila_group_cfoTimo Ihamuotila, CFO, Nokia

Timo Ihamuotila on ollut Nokian palveluksessa vuosina 1993–1996 ja uudelleen vuodesta 1999. Nykyään Ihamuotila toimii Nokian talous- ja rahoitusjohtajana.

Digitalisaatio ja esineiden internet tuovat paljon etuja ja luovat mahdollisuuksia niin yksilölle, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Nokian johtoryhmän jäsen Timo Ihamuotila avasi vuoden 2016 Tietoyhteiskunta Akatemian puhumalla siitä, miksi digitalisaatio on Suomen tulevaisuuden kannalta olennainen menestystekijä. Kuten kaikkiin suuriin muutoksiin, liittyy digitalisaatioon sekä mahdollisuuksia että riskejä. Ihamuotila kuvasi, miten näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja riskejä hallita.


Jukka-Pjukka-pekka_joensuuekka Joensuu, johtaja, Cinia Group

Jukka-Pekka Joensuu vetää Itämeren tietoliikennekaapelihanketta. Aiemmin hän on toiminut PwC:n operatiivisena johtajana ja partnerina sekä tätä ennen muun muassa verkkoyhtiö TDC:n johtajistossa.

Joensuu puhui Tietoyhteiskunta-akatemiassa laista ja oikeudesta digitaalisessa yhteiskunnassa. Teemoja ovat muun muassa Safe Harbour -järjestelmän romahduksen vaikutukset, hyvän viranomaisvalvonnan pelisäännöt sekä keinot, joilla Suomi saadaan takaisin kehityksen kärkeen.


Kallas-300x200Kaja Kallas, MEP, Euroopan parlamentti

Kaja Kallas on virolainen Euroopan parlamentin jäsen. Hän toimii digitaalisia sisämarkkinoita koskevan raportin raportöörinä. Kallas on jäsen muun muassa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE).

 


MKA_0033_verkkoMervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Mervi Karikorpi on Teknologiateollisuus ry:n apulaisjohtaja ja laajan johtoryhmän jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt kansainvälisissä tehtävissä Euroopan komissiossa, konsultointialan yrityksissä sekä yliopistotutkijana.

Karikorven puheenvuoro Tietoyhteiskunta-akatemiassa käsitteli Suomen tuottavuutta ja osaamista kansainvälisessä vertailussa. Keskustelua heräteltiin aiheesta, miten digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa työtä sekä yritysten toimintaa. Minkälaisia mahdollisuuksia ja mahdollisia uhkia ilmiöön liittyy? Miten eri toimijat voivat vaikuttaa siihen, että digitalisaation tuomat mahdollisuudet saadaan tehokkaasti hyödynnettyä ja Suomi uuteen nousuun?


Lauri Kivinyle10abcen, toimitusjohtaja, Yle

Lauri Kivinen on ollut Ylen toimitusjohtaja vuodesta 2010 lähtien. Ennen siirtymistään Yleen Kivinen työskenteli Nokialla eri tehtävissä yli kahden vuosikymmenen ajan.

Tiedonvälitystä ja mediaa ravistelevat yhtäaikaisesti niin tekninen murros kuin kuluttajien käyttäytyminenkin. Kivinen käsitteli Tietoyhteiskunta-akatemian puheenvuorossaan huomisen mediaa, sananvapautta ja informaatiovaikuttamista. Teemoja hän tarkasteli niin teknologian, liiketoimintamallien kuin sääntelyn näkökulmasta.


Ari KoponenAri Koponen, toimitusjohtaja, Caruna

Ari Koponen on Suomen suurimman sähkösiirtoyhtiön Carunan toimitusjohtaja. Aiemmin Koponen on toiminut Fortumin sähkön jakeluliiketoiminnan johtajana.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Koponen puhui verkkoyhtiöstä toimitus- ja huoltovarmuuden mahdollistajana. Verkkoyhtiö voi antaa panoksensa yhteiskunnan kehitykseen muun muassa liikenteen sähköistämisen jakeluinfraa hyödyntämällä, valjastamalla akkuteknologian energiavarastoiksi ja mobiiliksi sähköverkoksi tai varavoimaksi energiajärjestelmää joustavoittamaan. Seuraahan sääntely aikaansa? – oli kysymys, jonka Koponen esitti.


Elina_KoskentaloElina Koskentalo, XBRL-asiantuntija, TIEKE

Elina Koskentalo vetää TIEKEssä Suomen XBRL-konsortiota ja toimii myös teknisenä XBRL-asiantuntijana.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa kuultiin kuinka talousraportoinnin automatisoinnin avulla voidaan saavuttaa kaikkia osapuolia – niin raportoivia yrityksiä, tietoja kerääviä viranomaisia kuin tiedonhyödyntäjiäkin palveleva ekosysteemi.


marjalaitinenmicrosoftMarja Laitinen, lakimies, Microsoft

Marja Laitinen on Microsoftin lakimies, joka vastaa Microsoftin Digital Crimes Unitin ohjelmistorikollisuuden vastaisista toimista Keski- ja Itä-Euroopassa. Hänen lakimiehistä, tutkijoista ja IT analyytikoista koostuva tiiminsä johtaa toimia mm. järjestäytynyttä rikollisuutta, tietoverkkorikollisuutta ja ohjelmistopiratismia vastaan 28 Keski- ja Itä-Euroopan maassa. Laitinen on myös ohjelmistovalmistajien maailmanlaajuisen etujärjestön, Business Software Alliancen (BSA), EMEA-alueen puheenjohtaja. Hän on tehnyt laajaa yhteistyötä poliisin, syyttäjien ja muiden lakia valvovien viranomaisten kanssa EMEA-alueella.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa hän puhui erityisesti Microsoftin työstä verkkorikollisuuden vastustamiseksi.


Leila-LehtinenLeila Lehtinen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Tieto Oyj

Tiedon yhteiskuntasuhdejohtaja Leila Lehtinen innostaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet täysimääräisesti myös julkisella sektorilla. Digilähettilääksi itsensä määrittelevä Lehtinen haluaa auttaa julkisen sektorin organisaatioita näkemään digitalisaatiossa uusia mahdollisuuksia ja hyödyntämään kokemuksia yksityissektorilta. Lehtisellä on vankka johtamiskokemus ja hän on toiminut ICT-alan liiketoiminnan johtotehtävissä Tiedolla ja Dellillä.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Leila kertoi Big Datasta käytännön esimerkin liikenteen palveluissa.


_MG_6260Valtteri Niiranen, toimitusjohtaja, Kopiosto ry

Valtteri Niiranen on työskennellyt tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n toimitusjohtajana toukokuusta 2015 alkaen. Aiemmin Niiranen on toiminut Viestinnän Keskusliiton  ja European Newspaper Publishers’ Associationin toimitusjohtajana.

Valtteri Niirasen teemana Tietoyhteiskunta-akatemiassa oli Tekijänoikeudet 2020-luvulla – luovan työn suojana ja laillisen käytön mahdollistajana. Niiranen on julkaissut useita tietokirjoja tekijänoikeudesta, sananvapaudesta sekä medialainsäädännöstä. Hänellä on parhaillaan työn alla ”Tekijänoikeuslain kommentaari”, jonka hän kirjoittaa yhdessä Kristiina Harengon ja Pekka Tarkelan kanssa (julkaistaan vuonna 2016).


petri_rajaniemiPetri Rajaniemi, Future Works Oy:n perustajaosakas ja kolumnisti

Future Works Oy:n perustajaosakas ja kolumnisti Petri Rajaniemi on pitkänlinjan kehittämistyön ammattilainen, jonka tehtävänä on tuoda akatemiaan toimialan ulkopuolinen näkemys siitä miltä tietoyhteiskunnan kehityksen tulevaisuus näyttää ja minkälaista muutosta se vaatii ympärilleen toteutuakseen. Presentaation tavoitteena oli pystyä sanomaan “edes jotain sellaista, jota ei sano kukaan muu.”


Matti Ristimaki6Matti Ristimäki, turvallisuusliiketoiminnan johtaja, Public Finland –liiketoimintayksikkö, Tieto Oyj

Matti Ristimäki on turvallisuusliiketoiminnan johtaja Tiedon Public Finland –liiketoimintayksikössä. Hänellä on kokemusta useista kriittisten järjestelmien rakentamisen hankkeista niin turvallisuusviranomaisille kuin yrityksillekin. Ristimäki luo täysin uusia mahdollisuuksia asiakkaille yhdistämällä luovasti uutta teknologiaa asiakkaiden tarpeisiin.  Tieto investoi Industry Product – Information as a Service tarjoamaan, jossa rakennetaan ennakoivaa tilannekuvaa turvaamaan kriittisen infrastruktuurin toimivuus. Ristimäki on toiminut aiemmin mm. Insta DefSec Oy:ssä.

Matti puhui Tietoyhteiskunta-akatemiassa Uusista palveluista kasvun mahdollistajana.


Talsi Mikko_kuva_2Mikko Talsi, julkisen hallinnon liiketoimintajohtaja, Sofigate Oy

Mikko Talsi on toiminut Sofigaten johtoryhmässä vuodesta 2007 alkaen. Tänä aikana Sofigate on kasvanut 20 hengestä 200 hengen organisaatioksi ja Suomen suurimmaksi ICT-johtamisen asiantuntijayritykseksi.

Digitalisaatio tuo kansakuntien välisen kilpailukyvyn arjen tasolle. Julkisten palveluiden tehokkuus näkyy yhteiskunnan toimivuudessa ja kustannusrakenteissa. Tietoyhteiskunta-akatemian esityksessä Talsi valaisi käytännön esimerkein, miten palveluiden johtamisella suomalainen yhteiskunta voi säästää miljardeja kansalaisten palveluja heikentämättä.


datacenter-ilmari-valloIlmari Vallo, CEO, DataCenter

Ilmari Vallo on toiminut vuodesta 2011 DataCenterin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän työskenteli eri tehtävissä Solteqilla sekä CIO:na Melson’s Groupilla Moskovassa.

Teemanaan Tietoyhteiskunta-akatemiassa Vallolla oli Palvelinbisnes – viileän Suomen valtti.


Anthony WhelanAnthony Whelan, Acting Director, DG CONNECT, European Commission

Anthony Whelan on sähköisistä viestintäverkoista ja -palveluista vastaavan direktoraatin johtaja Euroopan komissiossa. Koulutukseltaan hän on asianajaja. Whelan on toiminut aiemmin Dublinin Trinity Collegessa luennoitsijana, Europan unionin tuomioistuimessa ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastanneen EU-komissaari Neelie Kroesin kabinettipäällikkönä.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Whelan puhui digitaalisesta agendasta ja sen suomista liiketoimintamahdollisuuksista.