Mikä on tietoyhteiskunta-akatemia?

Digitalisaatio on merkittävin maamme tulevaisuutta määrittävä kehityspolku. Sen hallinta on välttämätöntä lainsäädäntötyössä. Tietotekniikka ja informaatio tarjoavat ennen kokemattomia mahdollisuuksia toimia nopeammin, älykkäämmin ja tehokkaammin.

Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamaa valmennusta, joka kasvattaa yhteiskunnallisten päättäjien ymmärrystä tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tavoitteena ja tahtona on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta.

Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaikutuksessa!

Miksi kumppaniksi?

Katso videolta, miksi Tietoyhteiskunta-akatemiassa kannattaa olla kumppanina.

Yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsuvalmennus

Vuoden 2016 akatemian työn tuloksena julkaistiin Uuden tietoyhteiskunnan teesit. Vuonna 2017 työstentelyä jatkettiin teemoittain, tuloksia julkaistiin WorldCafe-yhteenvetoina.

Vuoden 2018 Tietoyhteiskunta-akatemiassa pohditaan tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan, josta on luonteva jatkaa edelleen kohti vuoden 2019 Tietoyhteiskunta-akatemiaa.

Vuonna 2019 jatkamme Tietoyhteiskunta-akatemiassa tekoälyn teemoilla, erityisesti nostamme keskusteluun tekoälyn etiikan sekä oppimisen ja koulutuksen.