Tietoyhteiskunta-akatemia

Mikä on tietoyhteiskunta-akatemia?

Digitalisaatio on merkittävin maamme tulevaisuutta määrittävä kehityspolku. Sen hallinta on välttämätöntä lainsäädäntötyössä. Tietotekniikka ja informaatio tarjoavat ennen kokemattomia mahdollisuuksia toimia nopeammin, älykkäämmin ja tehokkaammin.

Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamaa valmennusta, joka kasvattaa yhteiskunnallisten päättäjien ymmärrystä tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tavoitteena ja tahtona on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta.

Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaikutuksessa!

Yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsuvalmennus

Vuoden 2016 akatemian työn tuloksena julkaistiin Uuden tietoyhteiskunnan teesit. Vuonna 2017 työstentelyä jatkettiin teemoittain, tuloksia julkaistiin WorldCafe-yhteenvetoina.

Tulevassa Tietoyhteiskunta-akatemiassa jatketaan edelleen perusajatusten jalostamista ja pyritään löytämään konkreettisia askelia ja toimenpiteitä eteenpäinmenoksi.