Mikä on tietoyhteiskunta-akatemia?

Digitalisaatio on merkittävin maamme tulevaisuutta määrittävä kehityspolku. Sen hallinta on välttämätöntä lainsäädäntötyössä. Tietotekniikka ja informaatio tarjoavat ennen kokemattomia mahdollisuuksia toimia nopeammin, älykkäämmin ja tehokkaammin.

Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamaa valmennusta, joka kasvattaa yhteiskunnallisten päättäjien ymmärrystä tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tavoitteena ja tahtona on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta.

Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaikutuksessa!

Miksi kumppaniksi?

Katso videolta, miksi Tietoyhteiskunta-akatemiassa kannattaa olla kumppanina.

Yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsuvalmennus

Vuoden 2016 akatemian työn tuloksena julkaistiin Uuden tietoyhteiskunnan teesit.

Vuonna 2017 työstentelyä jatkettiin teemoittain, tuloksia julkaistiin WorldCafe-yhteenvetoina.

Vuoden 2018 Tietoyhteiskunta-akatemiassa pohdittiin tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan.

Vuonna 2019 Tietoyhteiskunta-akatemiassa jatkettiin tekoälyn teemoilla, keskiöön nousivat mm. tekoälyn etiikka, oppiminen ja koulutus sekä konkreettiset ratkaisut kaupungeissa ja terveydenhuollossa.

Vuoden 2020 teemana tulee olemaan “Tieto ja ihminen edellä”. Alateemat keskittyvät mm. seuraaviin aiheisiin: tekoäly, data, lohkoketjuteknologia ja oppiminen