Sivut rakenteilla.

Tietoyhteiskunta-akatemia.fi avataan 1. joulukuuta.

Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoama valmennus, joka on suunnattu yhteiskunnallisille päättäjille. Akatemia pureutuu ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden digitaaliseen ulottuvuuteen ja etsii tietoyhteiskuntapolitiikan suuntaa yli toimialarajojen.