Inhimillisempi tietoyhteiskunta

Untitled-1#4 Ihmimillisempi tietoyhteiskunta

Miksi: Ihmisen on voitava viihtyä ja kokea osallisuutta rakentamassaan ympäristössä. Tietoyhteiskunnan legitimiteetti edellyttää, että se on inhimillinen ja tuntuu tutulta. Sen on oltava helposti käytettävä ja lähestyttävä. Ilman kansalaisten tukea on turha haaveilla toimenpiteistä, jotka palauttavat maamme takaisin kehityksen kärkeen.

Uusi tietoyhteiskunta ei rakennu yksiselitteisille valtakeskuksille, vaan on aidosti moninapainen, verkottunut ja muuntuva. Osallistaminen parantaa sen toimintaa. Kun yhä useammat ovat mukana, kaikki voivat paremmin.

Mitä on tehtävä: Uuden tietoyhteiskunnan pitää olla matalan kynnyksen, jakamisen ja osallisuuden yhteiskunta. Tietoyhteiskunnan työkalujen tulee olla käytettävissä jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kansalaisilla pitää olla kokemus osallisuudesta: siitä, että on mahdollista vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja elämäänsä.

Uuden tietoyhteiskunnan toimijat eivät välttämättä varjele oivalluksiaan salaisuuksina, vaan jakavat ne eteenpäin siinä uskossa, että jaettu palaa takaisin jalostettuna. Ajatusten ja oivallusten kiertotaloudelle perustuva toiminta rakentuu sosiaaliselle luottamukselle, jota ilman tietoyhteiskunta ei toimi. Se ei toimi myöskään ilman ajantasaisia oikeudellisia normeja henkisen pääoman käytöstä. On ymmärrettävä, että yleisessä käytössä olevasta järjestelmästä on sen tuottajien kannettava vastuu, jotta järjestelmään kohdistuu riittävä luottamus.

Valtiovallan on osaltaan edistettävä luottamuksen rakentamista varmistamalla, että mahdollisimman moni kokee olevansa osallinen kaikesta siitä, mitä teemme yhdessä.