Lisää läpinäkyvyyttä

junassa#3 Lisää läpinäkyvyyttä

Miksi: Läpinäkyvyys on hyvä isäntä. Ongelmat ovat toteutuspuolella. Läpinäkyvyyttä tarvitaan lisää päätöksenteon ja tuotannon kaikilla sektoreilla.

Läpinäkyvyyden lisääminen ei tarkoita liike- ja valtiosalaisuuksien levittelyä, vaan ymmärrystä siitä, että maailmassa noin miljardilla ihmisellä on oma media käytössään: kaikki tulee julki joka tapauksessa. Sosiaalinen internet on voittanut kabinetit. Samalla julkisuudesta on tullut entistä armottomampaa niille, jotka tekevät virheen, tai niille, jotka joutuvat syyttään kollektiivisen tunnemyrskyn johdattimiksi.

Mitä on tehtävä: Läpinäkyvyyden aiheuttamilta ongelmilta voi välttyä – lisäämällä läpinäkyvyyttä. Markkinoinnissa ei riitä, että jatkaa toimintaa entiseen malliin ja palkkaa ammattilaiset kertomaan asiat parhain päin. Läpinäkyvyys pakottaa viestimään teoilla. On osattava tehdä hyviä asioita ja on kyettävä kertomaan niistä niin, että muut vievät tarinaa eteenpäin.

Suosion ja huomion mekanismien heilutellessa instituutioita, niiden on osattava kuunnella kuluttajia, kansalaisia ja asiakkaita entistä herkemmällä korvalla. Läpinäkyvä valtio ei enää normita ja kontrolloi vaan kuuntelee, mahdollistaa ja resursoi. Yritysten on ymmärrettävä, että paras ratkaisu ei myy, ellei lähtökohtana ole ymmärrys tarpeista.

Tietotulvan keskellä on välttämätöntä huolehtia ammattijournalismin toimintaedellytyksistä ja varmistettava, että myös tutkittu tieto välittyy osaksi yhteiskunnallisia keskusteluita. Myös tietoyhteiskunnassa tarvitaan sääntöjä ja usein käyttäjät on voitava tunnistaa, mutta samalla yksityisyydestä on pidettävä hyvää huolta.

Läpinäkyvyys ja jokaisen mediaosaaminen ovat edellytyksiä avoimelle demokraattiselle yhteiskunnalle. Jotta ihmiset voivat ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, heidän on ymmärrettävä, mistä on kyse. Digitalisaatio antaa ihmisille myös entistä monipuolisemmat työvälineet analysoida sekä julkista että itseään koskevaa tietoa. Tämä edellyttää kuitenkin julkisen tiedon saatavuuden lisäksi laadun radikaalia parantamista.