Riskinsietokyky kansalliseksi voimavaraksi

#6 Riskinsietokyky kansalliseksi voimavaraksichild

Miksi: Ei voi voittaa, jos pelkää häviämistä. Menestyminen edellyttää riskinsietokykyä.

Materiaalisen maailman toimintatapojen simuloiminen digitaalisessa ympäristössä toimii aikansa, mutta ei tuota uutta, eikä voita yleisöä puolelleen.

Mitä on tehtävä: On laajennettava kokeilukulttuurin käsitettä kaikkeen toimintaan. On palkittava onnistumisista ja rohkaistava yrittämään uudelleen, palkitsemalla myös virheiden tuottamasta arvokkaasta opista. Opetuksen muuttaminen valmentavaan ja oivalluttavaan suuntaan tuottaa uusille asioille ja ilmiöille avoimia tietoyhteiskunnan jäseniä. Julkisen vallan on uskallettava ryhtyä rahoittamaan nykyistä riskipitoisempia hankkeita, ja uusia mahdollisuuksia on nähtävä myös siellä, minne ei aiemmin ole uskallettu katsoa. Suomen on oltava innostava yhteiskunta, jossa myös epäonnistumiset sallitaan.