Tieto hyötykäyttöön

#7 Tieto hyötykäyttöönsairaala

Miksi: Tieto on siitä poikkeuksellinen vara, ettei se kulu eikä häviä käytössä. Päinvastoin: tiedon arvo ja laatu kasvavat käytön myötä. Tieto voi sisältää virheitä, mutta avoimuus ja kriittinen tarkastelu korjaavat niitä. Tieto taipuu ja muokkautuu, ja sen määrä kasvaa räjähdysmäisesti.

Mitä on tehtävä: Tiedonkulun esteet on purettava aina kun se on mahdollista. Avaaminen parantaa tiedon laatua. Käyttäjät huomaavat puutteet ja virheet. Täytyy olla valmis ottamaan korjaukset vastaan. Tieto pitää saada käyttöön. Esineiden Internet (Internet of Things) ja Big Data tuovat uuden ulottuvuuden tiedon käyttöön ja omistajuuteen. Jos käsitteet ovat epämääräisiä ja metadata puutteellista, tiedon käyttöarvo on heikko.

On jatkuvasti haettava keinoja, joiden avulla tietoa voi paremmin käyttää omassa toiminnassaan. Tieto tarjoaa mahdollisuuksia oman toiminnan tehostamiseen, mutta se voi myös luoda ihan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Maailman menestyneimmät yhtiöt jalostavat tietoa. Jos me emme käytä omaa kansallista tietoamme, käyttää sitä joku muu.


Digitalisaatiota voi jarruttaa, mutta ei pysäyttää.

Suomen on päätettävä, kuuluuko se vauhdittajiin vai jarruttajiin. Me ilmoittaudumme vauhdittajiksi ja toivomme kaikki suomalaiset mukaan.

Uuden tietoyhteiskunnan teesit perustuvat vuoden 2016 Tietoyhteiskunta-akatemiassa käytyihin keskusteluihin ja muodostavat akatemialaisten näkemyksen siitä, mihin suuntaan meidän pitää mennä juuri nyt.


Teesit voit ladata myös pdf-muodossa: Teesit_2016