Toimialojen rajat kumoon

navigaatio#2 Toimialojen rajat kumoon

Miksi: Nykyisten ongelmien ratkaisu edellyttää ennakkoluulotonta yhteistyötä yli tieteen ja toimialojen rajojen. Toimimme vanhasta tottumuksesta siiloissa, oman osaston, organisaation tai toimialan sisällä. Toisten saamia tuloksia, toimiviksi koettuja ratkaisuja ei käytetä riittävästi hyväksi.

Tietotalouden menestystarinat syntyvät yhä useammin eri toimialojen yhteistyön tuloksena. Yksinkertainen sovellus voi saada satoja miljoonia käyttäjiä, jos se onnistuu hurmaamaan yleisönsä. Käyttäjä on kuningas.

Mitä on tehtävä: On uskallettava törmäyttää teknologian, humanismin, kovien ja pehmeiden tieteiden perinteitä toisiinsa. Koulutuksessa ja tutkimuksessa tulee panostaa monialaisuuteen. Spesialistien lisäksi tarvitsemme generalisteja. Yhteiskunnan tulee hyödyntää hullut tiedemiehet ja arkikeksijät täysimääräisesti, ja humanistejakin kannattaa kokeilla. Innovaatiot eivät synny virkatyönä ministeriöissä – ainakaan ilman autotallien rehevää aluskasvillisuutta. On ymmärrettävä, mitä kuluttaja-kansalainen tarvitsee. Hyvän vastauksen löytämiseksi on hyödynnettävä kaikkia tieteenaloja ja niiden osaajia. Asioita on osattava myös myydä.

Julkisin varoin tuotettu tieto, kuten tutkimusartikkelit, oppimateriaalit, kartta-, sää-, tilastotiedot sekä arkistot ja vastaavat tietoaineistot tulee antaa vapaaseen käyttöön. Tämä säästää myös rahaa, kun koulujen ja tutkimuslaitosten ei tarvitse tehdä samaa työtä päällekkäin eikä ostaa käyttöoikeuksia toisiltaan.