Uuden tietoyhteiskunnan omistajuus kuuluu kansalaisille

Untitled-1#1 Uuden tietoyhteiskunnan omistajuus kuuluu kansalaisille

Miksi: Elämme pysyvässä epävarmuudessa, jatkuvan muutoksen keskellä. Uusia toimialoja ja ammatteja syntyy samalla kun vanhoja katoaa. Toimintamallit muuttuvat, emme vain tiedä miten ja miksi. On osattava valmentautua ja kouluttautua sellaiseenkin, jota emme vielä osaa edes aavistaa.

Otetaan ihminen vakavasti. Kilpailussa voittaa se, jonka palvelua halutaan käyttää, on kyse sitten kasvavista kuluttajamarkkinoista tai muusta liiketoiminnasta. Ne maat pärjäävät, joissa osataan vastata kuluttajien ja yritysten nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Mitä on tehtävä: Vaikka digitalisaatio voi tuoda merkittävää tehokkuutta ja säästöä organisaation toimintaan, tulee asiakkaan digitalisaatiosta saama hyöty asettaa suunnittelun lähtökohdaksi. Ei riitä, että säästämme kustannuksia, sillä digitalisaation lähtökohtana tulee olla elämän laadullinen parantaminen.

Ensisijainen keino on koulutus, jossa opetetaan esittämään oikeat kysymykset ja hahmottamaan ongelmat ja niiden ratkaisutavat. Tietoa on osattava etsiä, jalostaa ja tuottaa itse.  Koulutuksen pitää olla jatkuvaa, jotta kansalaiset voivat osallistua tietoyhteiskunnan toimintoihin.  Koska virallinen koulutusjärjestelmä on jäykkä, yhä suurempi osa koulutuksesta saadaan jatkossa verkkoryhmiltä ja kansainvälisesti parhaista koulutuspaketeista. Osallistumisen nopeus muuttuu. Osallistutaan nyt ja heti. Suomalaisten on opittava nopeatempoisemmiksi ja rohkeammiksi.

On muistettava myös ihmiset, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

Lainvalmistelussa on kuultava nykyistä enemmän eri tahojen edustajia ja käyttäjäkuntaa.