Uusi johtamiskulttuuri

Untitled-1#5 Uusi johtamiskulttuuri

Miksi: Tarvitsemme suunnannäyttäjiä. Uudessa tietotaloudessa organisaation hyvän johtamisen merkitys vain korostuu: menestyvän yrityksen, yhteisön ja yhteiskunnan on saatava joukot mukaansa, voidakseen tarjota tulevaisuuden ratkaisuja ongelmiin, joita ei vielä välttämättä edes tiedosteta.

Mitä on tehtävä: Johtajan on oltava yhteiskunnallisesti verkostoitunut, ihmisjohtamiseen kykenevä monialainen näkijä. Johtaminen on viestintää ja tarinan kertomista, eikä siihen voi valmentautua vain syventämällä ymmärrystään teknologiasta. Erikoistuminen yhteen taitoon ei riitä.

Johtaminen on alaisten, asiakkaiden, käyttäjien ja kansalaisen sitouttamista yhteisiin tavoitteisiin epävarmassa ja muuttuvassa ympäristössä. Muutoksen keskellä päätöksiä joudutaan tekemään epätäydelliseen tietoon pohjautuen, siksi on ymmärrettävä, että tieto on vaihtuvaa ja täydentyvää. Korjausliikkeet on tehtävä mieluummin ennakoiden kuin liian myöhään. Big Data -aineistoja on osattava hyödyntää päätöksenteon apuvälineenä.

Hyvä johtaminen perustuu ihmistuntemukseen ja rohkeuteen kulkea edellä, senkin uhalla että kaikki ei aina onnistu. Kyky innostua perustuu hyvinvoinnille, ja hyvälle johtamiselle.