TIEKEn Tietoyhteiskunta-akatemian osallistujarekisteri

TIEKEn Tietoyhteiskunta-akatemian osallistujarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 Helsinki
Puh. +358 9 4763 0400

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kalle Hakkola
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW, 00130 Helsinki
Puh. +358 9 4763 0400
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tieke.fi

3. Rekisterin nimi

Tietoyhteiskunta-akatemian osallistujarekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoyhteiskunta-akatemian osallistujarekisterin tiedot mahdollistavat yhteydenpidon tapahtumaan osallistuvien kanssa. Lisäksi se mahdollistaa tulevista tapahtumista tiedottamisen.

5. Rekisterin tietosisällöt

Tiedotusrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • organisaatio
  • titteli
  • mahdollisen vastauksen kysymykseen “Mitä odotat Akatemialta?”
  • vastauksen kysymykseen saako osallistujan nimi näkyä muille osallistujille tapahtuman aikana

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään lomakkeella tapahtumaan ilmoittautuessa.

Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää yritysten ja yhteisöjen verkkosivuilta sekä osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista lähteistä.

7. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään osallistujarekisterissä viisi vuotta viimeisestä osallistumisesta tapahtumaan. Rekisteröity voi milloin vain ilmoittaa sähköpostitse haluavansa poistaa tietonsa rekisteristä.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unioin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella. TIEKE voi käyttää alihankkijoita osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella tietojen käsittelytehtävien teknisessä tai operatiivisessa toteuttamisessa.

Mikäli henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, TIEKE huolehtii siitä, että sille on lainmukainen peruste.

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin TIEKE ei luovuta henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedotusrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tieke@tieke.fi. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tieke@tieke.fi.

Sähköpostiviestinnässä TIEKE:lle rekisteröidyn on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat osallistujarekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tieke@tieke.fi. Pyyntö tietojen poistamiseksi voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Sähköpostiviestinnässä TIEKE:lle henkilön on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeet ja tapahtumakutsut myös viestien yhteydessä olevasta linkistä, jolloin tiedot poistetaan tiedotusrekisteristä.

13. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

TIEKE kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Tämä seloste on viimeksi päivitetty 22.2.2021.