Tietoyhteiskunta-akatemia

Tietoyhteiskunta-akatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsuvalmennus.

Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoama valmennus, joka on suunnattu yhteiskunnallisille päättäjille. Kolmipäiväinen valmennus kasvattaa yhteiskunnallisten päättäjien ymmärrystä tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tietoyhteiskunta-akatemiassa tunnustetut vaikuttajat ja uusia näkemyksiä rohkeasti esittävät asiantuntijat toimivat valmentajina ja keskusteluiden herättäjinä.

Tietoyhteiskunta-akatemia pureutuu ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden digitaaliseen ulottuvuuteen ja etsitään tietoyhteiskuntapolitiikan suuntaa yli toimialarajojen. Osallistujat Tietoyhteiskunta-akatemian valmennuksiin kutsutaan.

Vuoden 2016 Akatemian lopputuloksena kiteytettiin Uuden tietoyhteiskunnan teesit, joihin voit tutustua täällä.

Vuonna 2017 työstentelyä jatkettiin teemoittain alustusten, keskusteluiden, paneelien ja WorldCafe-työskentelyn muodoissa. Monipuolisen työskentelyn tuloksia julkaistiin WorldCafe-yhteenvetoina.

Tulevassa Akatemiassa jatketaan edelleen perusajatusten jalostamista ja pyritään löytämään konkreettisia askelia ja toimenpiteitä eteenpäinmenoksi.

Tietoyhteiskunta-akatemian järjestää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Vuosien 2016-2017 kumppaneita ovat olleet Kopiosto, Nokia, Microsoft, Sofigate, Cinia Group, Teknologiateollisuus, DataCenter, Yle, Caruna, VTT,  Tieto ja Tivia.