Puhujat

Vuoden 2017 Tietoyhteiskunta-akatemian puhujat


Nicklas Bergman, serial entrepreneur, technology investor, futurism researcher, speaker and writer

Nicklas Bergman has spent the last 20+ years working as a serial entrepreneur and investor focusing on emerging markets and technologies. With vast experience from navigating through turbulent and uncertain technology environments, he is the perfect guide when you are trying to understand what the future will bring.

Bergman has for more than 20 years worked as a serial entrepreneur, technology investor and futurist focusing mostly on investments and business development in emerging markets, web services, nanotechnology, computing, new materials and new media art, currently through roughly 20 direct and indirect technology investments.


Mika Helenius, toiminnanjohtaja, TIVIA  Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry

Mika Helenius, DI (TKK & KTH), on aiemmin toiminut ohjelmajohtajana AaltoEE:ssä ja Aalto-yliopistossa. Heleniuksen jatko-opintojen tutkimusalana on teollisen mittakaavan innovaatiokilpailukykyjärjestelmät ja -politiikka informaatiotaloudessa. Helenius toimii hallitusammattilaisena ja strategisena neuvonantajana eri yrityksissä ja kansainvälisessä organisaatiossa kuten EU. Hänet on kaksi kertaa palkittu eurooppalaisena nopean kasvun yrittäjänä toimiessaan toimitusjohtajana perustamassaan Mermit yrityksessä ennen sen myymistä 2007. Hän on toiminut johtotehtävissä useissa kansainvälisissä ICT-alan yrityksissä, kuten Ixonos, Lotus, IBM, ICL Data, TJ-Tieto ja Nokia Mobile Phones. TIVIAssa hän on aiemmin ollut hallituksen varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Helenius on Tietotekniikan tutkimussäätiön asiamies ja toimii digitaalisen talouden neuvontajana Kaupallisten ja teknillisten tieteiden KAUTE -tukisäätiössä. Helenius valittiin vuoden 2009 Tivi-vaikuttajaksi ja siitä asti ollut 100 merkittävimmän tietoyhteiskuntavaikuttajan listalla Suomessa.


Jukka Pekka Joensuu, Executive Vice President, Cinia Group Oy

Jukka-Pekka Joensuu on Cinia Group Oy:n Executive Vice President. Hän on ollut alusta asti mukana suunnittelemassa ja vetämässä Cinian tänä vuonna valmistunutta Suomen ja Saksan välistä tietoliikennekaapelihanketta . Aiemmin hän on toiminut PwC:n operatiivisena johtajana ja partnerina sekä tätä ennen muun muassa verkkoyhtiö TDC:n johtajistossa.

Joensuu vetää Tietoyhteiskunta-akatemiassa WorldCafe-ryhmää, jossa pohditaan mihin kaikkeen meillä olisi mahdollisuuksia, jos infra ei olisi esteenä. Lisäksi ryhmässä mietitään käytännön esimerkkien kauta mitkä ovat keskeisimmät pullonkaulamme.


MKA_0033_verkkoMervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Mervi Karikorpi on Teknologiateollisuus ry:n apulaisjohtaja ja laajan johtoryhmän jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt kansainvälisissä tehtävissä Euroopan komissiossa, konsultointialan yrityksissä sekä yliopistotutkijana.

Karikorpi vetää Tietoyhteiskunta-akatemiassa WorldCafe-ryhmää, jossa pohditaan digitalisoituvan yhteiskunnan tilannetta ja tulevaisuutta osaamisen näkökulmasta.


yle10abcLauri Kivinen, toimitusjohtaja, Yle

Lauri Kivinen on ollut Ylen toimitusjohtaja vuodesta 2010 lähtien. Ennen siirtymistään Yleen Kivinen työskenteli Nokialla eri tehtävissä yli kahden vuosikymmenen ajan.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Kivinen pohtii miten Ylen julkinen palvelu vastaa uudistumisen haasteeseen.


Petri Knape, poliisijohtaja, Sisäministeriö

Petri Knape toimii tällä hetkellä sisäministeriön poliisijohtajana. Hän on ollut poliisin palveluksessa erilaisissa tehtävissä vuodesta 1984 lähtien niin kotimaassa kuin kansainvälissäkin tehtävissä. Nykyisen tehtävänsä lisäksi Knape on työskennellyt tiedusteluasioiden ja kansallisen turvallisuuden kysymysten kanssa liki kaksi vuosikymmentä Suojelupoliisin apulaispäällikkönä. Hän on ollut viime vuosien aikana keskeisesti mukana tiedustelulainsäädäntöä sekä kyberturvallisuusstrategiaa valmistelleissa työryhmissä.

Miksi on verkoissakin on tiedusteltava, kysyy Knape Tietoyhteiskunta-akatemiassa.


Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos

Antti Koivula nimitettiin Työterveyslaitoksen pääjohtajaksi kesäkuussa 2015. Hän tuli Työterveyslaitokseen vuonna 2012, jolloin hänet nimitettiin Asiakasratkaisut-toiminta-alueen johtajaksi. Aiemmin Koivula on työskennellyt pienten ja keskisuurten kasvuyritysten kehittäjänä, neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä. Nokia Oyj:llä hän toimi strategisen muutoksen ja osaamisen avainrooleissa. Koivula on väitellyt työpsykologian ja johtamisen kehittämisen alalta.

Koivula puhuu Tietoyhteiskunta-akatemiassa siitä, miten luopua menneisyyden painolastista, siirtyen kohti uutta toimintakulttuuria.


Johannes Koponen, Head of Foresight, Demos Helsinki

Johannes Koponen toimii ennakoinnin johtajana Demos Helsingillä. Hänen ydinosaamistaan on strateginen tulevaisuudentutkimus ja liiketoimintamallien kehittäminen skenaarioiden ja muiden tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla. Hän on palkittu laaja-alainen innovaattori ja muutoksentekijä.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Koponen puhuu muutosprossin hallinnasta tulevaisuuden toimintaympäristöissä.


Miapetra Kumpula-Natri, Euroopan parlamentin jäsen

Miapetra Kumpula-Natri on vaasalainen europarlamentaarikko, joka toimii parlamentissa muun muassa ITRE-valiokunnan (teollisuus, energia, tutkimus ja viestintä) jäsenenä ja EMPL-valiokunnan (työllisyys- ja sosiaaliasiat) varajäsenenä.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Kumpula-Natri kertoo EU:n tavoitteesta luoda unionille digitaaliset sisämarkkinat.


Karol Mattila, yhteiskuntasuhdejohtaja, Nokia

Karol Mattila on Nokian yhteiskuntasuhdejohtaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus telesektorilta. Mattila on erikoistunut tietoyhteiskuntasääntelyyn ja nykyiseen tehtäväänsä Nokialla hän siirtyi pohjoismaisen telekonsernin palveluksesta Brysselistä.

Mattilan Tietoyhteiskunta-akatemiassa vetämässä WorldCafe-ryhmässä keskustellaan datasta raaka-aineena.


Max Mickelsson, yhteiskuntasuhteiden johtaja, Microsoft

Max Mickelsson toimii Yhteiskuntasuhteiden johtajana Microsoftilla Suomessa ja Irlannissa. Hänen työnsä voi jakaa kolmeen osaan: lobbaamiseen ja yhteiskuntasuhteiden hoitamiseen, yhteiskuntavastuutyöhön sekä julkisen sektorin myynnin konsultoimiseen. Aikaisemmin Mickelsson on työskennellyt politiikassa.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Mickelsson kertoo, miksi neljäs teollinen vallankumous on vasta alussa.


Kristiina Mäkelä, professori, varadekaani, Kansainvälinen liiketoiminta, Johtamisen laitos, Aalto-yliopisto

Kristiina Mäkelä on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan professori ja opetuksesta vastaava varadekaani. Hän on Suomen johtavia henkilöstöjohtamisen tutkijoita, ja kysytty opettaja sekä Suomessa että maailmalla.

Mäkelä kertoo Tietoyhteiskunta-akatemiassa miten työ muuttuu – ja mitä siitä seuraa.


Antti Poikola, tutkija, Helsinki Institute of Information Technology HIIT

Antti Poikola on kotimaassa ja kansainvälisesti aktiivinen ja verkostoitunut avoimien toimintatapojen kokeilija ja edistäjä (avoin data, MyData, avoin osallistuminen, avoin tiede). Poikola toimii tutkijana Helsinki Institute of Information Technology HIIT:ssä, puheenjohtajana Open Knowledge Finland ry:ssä ja konsulttina HILA Open Oy:ssa. Poikolan tutkimustyö keskittyy henkilödatan hyödyntämiseen ihmiskeskeisesti. Hän on Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman “My Data – Johdatus Ihmiskeskeiseen Henkilötiedon Hyödyntämiseen.” –selvityksen pääkirjoittaja ja Helsingissä järjestettävän kansainvälisen MyData 2017 konferenssin projektipäällikkö.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Antti puhuu luonnollisesti My Datasta.


Jussi Pullinen, uutispäällikkö, Helsingin Sanomat

Jussi Pullinen on HS:n uutispäällikkö, joka aloittaa journalistiikan vierailijaprofessorina Tampereen yliopistossa elokuussa 2017. Pullinen vastaa HS:ssä Nytistä, kehittää digitaalista kerrontaa ja on seurannut digitaalisen journalismin kehitystä HS:ssä kymmenen vuoden ajan.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Pullinen pitää illallispuheen.


Antti Vasara, toimitusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Antti Vasara on toiminut teknologiateollisuuden yritysten johto- ja hallitustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla lähes 20 vuotta. VTT:n toimitusjohtajaksi hän siirtyi Tieto-konsernista marraskuussa 2015. Hän on Tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen,  Euroopan tutkimusorganisaatioiden järjestön EARTOn varapuheenjohtaja sekä Suomen edustaja EU-komission JRC-tutkimuskeskuksen hallituksessa.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Vasara kuvailee, millaisia uusia mahdollisuuksia teknologia ja innovaatiot avaavat Suomen menestykselle ja mitä haasteita tietoyhteiskunnan teknologiaa kehitettäessä on näköpiirissä.


Petri Vilén, CEO, co-founder of Industryhack

Petri Vilén on kauppatieteen maisteri, yrittäjä ja aktivisti.  Vuosina 2014-205 hän toimi kasvuyritystapahtuma Slushin pääkuraattorina. Tammikuussa 2017 hän osallistuu Maailman talousfoorumiin ainoana pohjoismaalaisena alle 30-vuotiaiden edustajana.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa Petrin puheenvuoro on päätöspäivänä, 23.3.2017.


Vuoden 2016 puhujiin voit tutustua täältä.