Tietoyhteiskunta-akatemia
 
 

Digitalisaatio on merkittävin maamme tulevaisuutta määrittävä kehityspolku. Sen hallinta on välttämätöntä lainsäädäntötyössä. Tietotekniikka ja informaatio tarjoavat ennen kokemattomia mahdollisuuksia toimia nopeammin, älykkäämmin ja tehokkaammin.

Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamaa valmennusta, joka kasvattaa yhteiskunnallisten päättäjien ymmärrystä tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tavoitteena ja tahtona on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta.

Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaikutuksessa!

Tietoyhteiskunta-akatemia

Tietoyhteiskunta-akatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsuvalmennus.

Vuoden 2016 akatemian työn tuloksena julkaistiin Uuden tietoyhteiskunnan teesit.

Tulevassa Tietoyhteiskunta-akatemiassa jatketaan perusajatusten jalostamista ja pyritään löytämään konkreettisia askelia ja toimenpiteitä eteenpäinmenoksi.