TIEKE 40 vuotta

TIEKEn 40-vuotis juhlavuoden käynnistävä päättäjävalmennus Tietoyhteiskunta-akatemia ensi kertaa kaikkien seurattavissa

TIEKE viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa tietoyhteiskunnan kehittäjänä. Käytännönläheisyys ja teknologian soveltaminen ovat olleet toiminnan ohjenuorina TIEKEn alkuajoista lähtien.

Juhlavuoden päättäjävalmennus Tietoyhteiskunta-akatemia pureutuu ajankohtaisiin teemoihin ja on pyöreiden vuosien kunniaksi kaikkien seurattavissa striimin kautta.

Tietoyhteiskunta-akatemia on kutsuvierastapahtumana järjestettävä päättäjävalmennus, jossa rakennetaan yhteistä suuntaa kilpailukykyiselle, uudistuvalle ja ihmisläheiselle tietoyhteiskunnalle, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Kutsuvierastapahtuman osallistujat jakavat näkemyksiä muiden tietoyhteiskuntavaikuttajien kanssa omalla tapahtuma-alustallaan.

Kaikki voivat juhlavuoden kunniaksi seurata tapahtuman puheenvuoroja striiminä. Ajatuksia voi nostaa esiin twitterissä tunnisteella #uusitietoyhteiskunta.

Striimiä pääsee seuraamaan täältä >>

Tietoyhteiskuntapäättäjien yhteistä suuntaa luotsaavan päivän avaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Muina päivän puhujina mm. Miapetra Kumpula-Natri (Euroopan parlamentti), Timo Seppälä (ETLA) ja Petri Myllymäki (HIIT).

Tietoyhteiskunta-akatemia järjestetään 17.3. klo 9-16.

Tietoyhteiskunta-akatemian järjestää TIEKE yhdessä kumppaneiden kanssa. Vuoden 2021 kumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Microsoft ja Sitra.

Kumppanilogot


TIEKE 40 vuotta tietoyhteiskunnan sillanrakentajana

Juhlavuosi

TIEKE viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa tietoyhteiskunnan kehittäjänä. Käytännönläheisyys ja teknologian soveltaminen ovat olleet toiminnan ohjenuorina TIEKEn alkuajoista lähtien.

Tietoyhteiskunnan eri kulmilta tulevien toimijoiden verkottamisella ja yhteistyöalustana toimimisella on niin ikään pitkät perinteet. Yhdistyksen toimiala määriteltiin vuonna 1983 sekä julkishallintoa että yrityselämää palvelevaksi yhteyskanavaksi eri palveluntarjoajien, tutkimusorganisaatioiden ja hyödyntäjäorganisaatioiden välillä.

TIEKE perustettiin vuonna 1981 nimellä Tietotekniikan kehittämiskeskus ry, joka lyhennettiin muotoon TIEKE. Vuonna 1998 Tietotekniikan kehittämiskeskus ry, TELMO ry (Yleinen tietoverkkohanke) ja STY ry (Suomen tiedonsiirtoyhdistys) yhdistyivät, mikä laajensi yhdistyksen toimenkuvaa. Vuonna 2001 yhdistyksen nimi vaihdettiin paremmin todellisuutta vastaavaksi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ksi.

Vaikka tietoyhteiskuntakehitys on harpponut neljässäkymmenessä vuodessa hurjasti eteenpäin, alkuvuosien periaatteet ovat edelleen merkityksellisiä.

TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Juhlavuoden aikana tuomme esiin tietoyhteiskuntakehityksessä otettuja edistysaskeleita, avautuvia mahdollisuuksia, tunnistettuja hidasteita ja huomioitavia uhkakuvia.

Myös juhlavuotena TIEKEssä työ ihmiskeskeisen, osaavan, kilpailukykyisen ja yhteentoimivan tietoyhteiskunnan eteen jatkuu. Sinut on kutsuttu mukaan: osallistu keskusteluun tapahtumissamme, uppoudu juhlajulkaisuun tai tartu kanssamme vaikuttavaan kehittämishankkeeseen.