Big Data – esimerkki liikenteen palveluista

Suurien datamäärien (Big Data) hyödyntämiseen perustuva ”Esineiden Internet” on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan jopa 48 000 työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä Aalto-yliopiston, VTT:n ja Elinkeinoelämän kevään 2015 julkaisun mukaan.

Helsingin seudun uutta lippu- ja informaatiojärjestelmää (LIJ) käsittelee yli 30 miljardia tapahtumatietoa, joten sitä voi hyvillä perusteilla kutsua myös Big Data -hankkeeksi. Vuodesta 2017 lähtien liikkuminen pääkaupunkiseudulla tulee mullistumaan monin tavoin. Liikkuminen nopeutuu, joukkoliikenteen houkuttelevuus paranee ja ilmansaasteet vähenevät – koska olemassa olevaa tietoa on enemmän saatavilla ja yhdisteltävissä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi parempaa päätöksentekoa varten. Lisäksi se mahdollistaa lukuisan määrän uusia palveluita.

Tietoa kerätään liikenteessä olevilta toimijoilta kuten matkustajilta, busseilta, ratikoilta ja liikenneväyliltä. Reaaliaikaista tietoa oikein yhdistelemällä saadaan esim. oikea-aikainen pysäkkitieto tai esimerkiksi etuoikeus joukkoliikennevälineille matkateonteon nopeuttamiseksi. Koko Suomessa on mahdollisuus lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta, kun saadaan yhtenäisempi ja parempi tieto matkustajien tarpeista.

Esineiden Internetin alueella Suomi on todellinen edelläkävijä. Uusia teknologia ratkaisuja voidaan käytännössä hyödyntää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Liikenteen palveluiden osalta voimme olla aito edelläkävijä, joka pääsee hyödyntämään teknologiaosaamistaan myös viennissä.

Aiheesta lisää Tietoyhteiskunta-akatemian päätöspäivässä 14.3.2016.

Leila Lehtinen
yhteiskuntasuhdejohtaja
Tieto Oyj