LinkedIn-ryhmä verkottumiseen ja näkemysten jakamiseen

Tietoyhteiskunta-akatemian LinkedIn -ryhmä on perustettu tiedonjako- ja keskustelukanavaksi yli toimialarajojen. Ryhmän tavoitteena on olla avoin ja positiivinen ideointi- ja keskustelukanava kaikille toimijoille, joille tietoyhteiskunnan rakentaminen ja kehittäminen on ajankohtaista. Toivomme ryhmässä syntyvän hyvää keskustelua ja ratkaisu- tai toimenpide-ehdotuksia tietoyhteiskunnan kehittämiseksi.

Ryhmässä käydään siis keskustelua ja jaetaan hyviä käytänteitä, ratkaisuja ja toimintamalleja. Erityisesti ryhmään toivotaan sellaisia avauksia, jotka herättävät osallistujat keskustelemaan ja ideoimaan olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamisessa ja jalkauttamisessa.

Liity LinkedIn-ryhmään tästä.