Neljäs teollinen vallankumous

Sarjayrittäjä ja teknologiasijoittaja Nicklas Bergman puhui Tietoyhteiskunta-akatemiassa 8.2.2017 digitalisaation tuomista mahdollisuuksista, mutta myös edessämme olevista eettisistä kysymyksistä. Bergmanin mukaan inhimilliselle ajattelulle on tilaa myös teknologian kehittyessä.

Tämänhetkiset globaalit megatrendit ovat Bergmanin mukaan:

  1. Väestön ikääntyminen
  2. Taloudellisen ja poliittisen vallan siirtyminen itään
  3. Ilmastonmuutos
  4. Globalisaation kiihtyminen
  5. Digitalisaatio, joka ruokkii muita megatrendejä.

Bergmanin mukaan huimia kehitysloikkia on tapahtunut joka puolella. Esimerkiksi automaatio on kehittynyt valtavasti, ja monet päätöksentekoon liittyvät toistuvat työt samoin kuin autolla ajaminen on nykyään automatisoitu. Lisäksi jatkuvasti syntyy uudenlaisia teknologioita, materiaaleja ja robotiikkaa. Kaikkien näiden taustalla on parempi ohjelmistojen ja tekniikan ymmärrys.

Näitä ei voi tulevaisuudessakaan korvata koneilla:

  1. Vuorovaikutus
  2. Empatia ja ymmärrys siitä, miten toinen henkilö toimii tietyissä tilanteissa
  3. Ihmisen luovuus
  4. Riskinotto: koneiden on vaikea kopioida ihmisen uteliaisuutta ja mahdollisuutta nähdä ja kokeilla eri näkökulmia

Tietokoneet voivat jo voittaa ihmisen esimerkiksi shakissa ja pokerissa. Toisaalta tietokoneiden opettamisen voi myös kyseenalaistaa. Bergman kysyy etiikan perään: mitä teknologian voi antaa tehdä? Haluammeko opettaa tekoälyn esimerkiksi ampumaan? Entä kuka saa päättää, mihin teknologiaa käytetään? 10–15 vuoden päästä voimme Bergmanin mukaan luultavasti muuttaa omien tulevien lastemme geenejä ennen syntymää – ainakin teknologian puolesta se on mahdollista.

Bergman alleviivaa, että meidän on pidettävä kiinni siitä, että pysymme johdossa. Tulevaisuuden teknologia voi viedä meidät moniin suuntiin. Siksi päätöksiä ei saa antaa ainoastaan yrityksille, joiden tavoite on viime kädessä myydä tuotteitaan, mutta ei myöskään tiedemiesten tai liian lyhytjänteisesti ajattelevien poliitikkojen käsiin.

Muodosta oma mielipiteesi, äläkä jätä asiaa muiden päätettäväksi. Ole kuitenkin samalla utelias ja optimistinen tulevan suhteen, on Bergmanin päällimmäinen viesti.

Teksti perustuu Nicklas Bergmanin puheenvuoroon Tietoyhteiskunta-akatemiassa 2017 (poimintoja puheenvuorosta).

Bergmanin esityksen tiivistelmä pdf-muodossa.