Pilvi tuo neljännen teollisen vallankumouksen

Microsoftin yhteiskuntasuhdejohtaja Max Mickelsson puhui akatemiassa neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Suomella menee paljon paremmin kuin itse uskomme. Edellytykset digipuolen menestymiseen ovat Mickelssonin mukaan olemassa.

Olennaista on ymmärtää, että teknologia itsessään ei ole hyvää eikä pahaa, eikä myöskään neutraalia. Meidän on käytävä yhteiskunnallista keskustelua siitä, mikä on toivottavaa ja hyvää kehitystä. Päätämmekö me vai päättävätkö yhtiöt?

Teollisia vallankumouksia on nähty aiemminkin. Ensimmäisen toi höyrykone, toisen polttomoottori ja kolmannen mikroprosessori. Neljättä teollista vallankumousta vie eteenpäin pilvi. Pilviteknologia vaikuttaa lähes kaikkeen palveluliiketoimintaan.

Luottamus ja vastuu nousevat tärkeiksi

Lainsäätäjien on ymmärrettävä, mitkä ovat ne politiikan osa-alueet, joilla luodaan luottamusta tulevaan kehitykseen. Ensimmäinen on yksityisyyden suoja, joka on länsimainen perusarvo, josta on pidettävä huolta. Siksi massavalvonta on asia, jonka kanssa on oltava tarkkana, vaikka viranomaisilla olisikin legitiimejä syitä päästä kiinni yksityisyydensuojan piirissä olevaan tietoon. Toinen tärkeä asia on datan vapaa liikkuvuus: jos datan liikkuvuutta rajoitetaan maantieteellisesti, mikään liiketoiminta ei kehity Suomessa.

Vastuullisuus liittyy tulevaan kehitykseen olennaisesti, sen piirissä ovat mm. ihmisoikeudet, sananvapaus, lehdistönvapaus, ilmaisuvapaus, verkon vapaus, kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Myös keinoälyyn tai tekoälyyn liittyy suuria kysymyksiä ja riskejä, joita on säädeltävä.

Jos yhteiskunta aiotaan pitää kasassa, poliittisilla päätöksentekijöillä on suuri vastuu digitalisaation yhteiskunnallisiin seurauksiin varautumisessa.

Teksti perustuu Max Mickelssonin puheenvuoroon Tietoyhteiskunta-akatemiassa 2017.