Viides Akatemia: Tieto ja ihminen edellä

Tietoyhteiskunta-akatemia järjestetään vuonna 2020 jo viidettä kertaa.  Pääteema on Tieto ja ihminen edellä.

Tavoitteena ja tahtona on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta.

Alateemoja ideoidaan parhaillaan ja niitä työstetään yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Tekoäly tulee edelleen olemaan vahvasti mukana Tietoyhteiskunta-akatemiassa, erityisesti etiikan ja päätöksen näkökulmista. Myös päätöksenteon avoimuus, läpinäkyvyys, reaaliaikaisuus nousevat keskusteluun.

Data on kuuma aihe monessakin mielessä: mm. hallinnan, käyttöoikeuksien, analytiikan, arvonluonnin ja tietosuojan näkökulmista. Toiveena on nostaa esiin myös lohkoketjuteknologiaa ja sen hyödyntämiseen liittyviä näkökulmia.

Emme tänäkään vuonna unohda osaamisen ja koulutuksen merkitystä. Digitalisaation myötä elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa entisestään ja jokaisen on päivitettävä omaa osaamistaan säännöllisesti. Mitä yksilön, organisaatioiden ja julkisen sektorin tulisi tehdä osaamisen kehittämiseksi tulevaisuudessa?

Positiivinen palaute kannustaa

Vuoden 2019 Tietoyhteiskunta-akatemia sai jälleen erinomaista palautetta. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna saimme arvosanan 9. Yli puolet vastaajista kertoi Akatemian ylittäneen odotukset. Valmennuksen teemat koettiin ajankohtaisiksi ja osallistujat saivat eväitä omaan työhön tai työyhteisöön viemisiksi.

  • “Mielenkiintoisia aiheita, jotka omassa tehtävässä ovat ajankohtaisia.”
  • “Omaan työhön sain erilaisia näkökulmia ja tietoa.”
  • “Uutta tietoa ja uusia näkökulmia ymmärrettävällä tavalla.”
  • “Pisti ajattelemaan eri tavalla, pois totutuista konventioista.”

Tehdään Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta

Vuoden 2020 Tietoyhteiskunta-akatemia on tuttuun tapaan johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamaa valmennusta, joka kasvattaa yhteiskunnallisten päättäjien ymmärrystä tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tietoyhteiskunta-akatemia on kutsuvalmennus, jonka vastuullinen järjestäjä on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Tietoyhteiskunta-akatemia järjestetään marraskuussa.


Lisätiedot: Merja Sjöblom, merja.sjoblom[at]tieke.fi, 050 567 6893