Tietoyhteiskunta-akatemialle on tilausta

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomella on parhaat edellytykset digitalisaation hyödyntämiseen. Silti digitaalisuus on edelleen hyödyntämätön mahdollisuus, jonka hallinta on yksi merkittävimmistä kansantaloudellisista kysymyksistä.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa rakennetaan digitalisaation kokonaiskuvaa ja haetaan ratkaisuja sen johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Akatemiassa pureudutaan ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden digitaaliseen ulottuvuuteen ja etsitään tietoyhteiskuntapolitiikan suuntaa yli toimialarajojen.

Haluamme olla digitalisaation vauhdittajia

Uuden tietoyhteiskunnan teesit kiteyttivät Tietoyhteiskunta-akatemian 2016 työskentelyn.

#1 Uuden tietoyhteiskunnan omistajuus kuuluu kansalaisille
#2 Toimialojen rajat kumoon
#3 Lisää läpinäkyvyyttä
#4 Inhimillisempi tietoyhteiskunta
#5 Uusi johtamiskulttuuri
#6 Riskinsietokyky kansalliseksi voimavaraksi
#7 Tieto hyötykäyttöön

Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. Uudistuminen ja digitaalisen osaamisen kehittäminen leikkaavat läpi kaikkien teesialueiden.

Teeseistä konkretiaan

Seuraavassa Tietoyhteiskunta-akatemiassa jatketaan perusajatusten jalostamista ja pyritään löytämään konkreettisia askelia ja toimenpiteitä eteenpäinmenoksi. Tavoitteena ja tahtona on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta.

Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaikutuksessa!