Toive Etelärannasta: Saisimmeko lisää lainsäädäntöä?

Otsikko voi saada osan lukijoista hieraisemaan silmiään, sillä Etelärannasta ei ole totuttu kuulemaan toiveita uudesta lainsäädännöstä. Otsikko ei ole kuitenkaan vitsi; tarvitsemme uutta digitalisaatiota vauhdittavaa lainsäädäntöä.

Digitalisaatiossa on yksinkertaisimmillaan kyse vanhojen toimintatapojen uudistamisesta teknologiaa soveltaen. Moni laki ja säännös on kirjoitettu jopa vuosikymmeniä sitten, palvelemaan maailmaa, joka oli kovin erilainen, teknologioista puhumattakaan. Aikanaan järkevät, mutta nyt jo vanhentuneet, säädökset estävät tänä päivänä toimintatapojen uudistamisen ja jarruttavat digitalisaatiota.

Osa lainsäätäjistämme on onneksi hereillä. Suomessa on käynnissä kaksi ainutlaatuista digitalisaatiota vauhdittavaa lakimuutosta: liikennekaari ja laki terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä. Euroopan tasolta voi nostaa esimerkiksi pankkeja koskevan PSD2-direktiivin.

Liikennekaari tulee pakottamaan kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset avaamaan tietoteknisen rajapinnan reitti- ja aikataulutietoihin sekä maksamisjärjestelmään. Tämä edistää ratkaisevasti liikkumispalveluiden kehittämistä (Mobility as a Service, MaaS). MaaS-palvelut kokoavat useita liikkumispalveluita yhden sovelluksen taakse.

Laki terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä on parhaillaan lausuntokierroksella. Lailla halutaan mahdollistaa suomalaisten poikkeuksellisen laadukkaiden sote-tietojen käyttö tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tietoturvallisella tavalla. Tuleva laki vaikutti olennaisesti IBM:n äskettäiseen päätökseen investoida Suomeen terveydenhoitoalan tekoälykehitystä.

EU:n PSD2-direktiivi velvoittaa eurooppalaiset pankit avaamaan rajapinnan asiakkaiden omiin pankkitietoihin, mikä tarjoaa esimerkiksi startup-yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia palveluita  pankkitietoihin perustuen.

Elinkeinoelämä – ja yleensä juuri se toimiala, jota uudistus koskee – on vastustanut lähes kaikkia näitä uudistuksia. Esimerkiksi liikennekaari näyttäytyi julkisessa keskustelussa pitkälti tappeluna taksitoimialan kanssa. Kun pöly on laskeutunut, aletaan uudistuksissa nähdä myös mahdollisuuksia. Pankkimaailmasta kuulee jo puhetta rajapintojen avaamisen tarjoamista uusista mahdollisuuksista. Olen varma, että sama asennemuutos nähdään vielä liikennepalvelujenkin kohdalla.

Teknologiateollisuus ry kannattaa digitalisaatiota vauhdittavaa uutta lainsäädäntöä, ja halumme tehdä uusia avauksia proaktiivisesti yhdessä julkisen sektorin kanssa. Seuraava esimerkki näyttäisi tulevan meriteollisuudesta. Miehittämättömät laivat salliva regulaatio voi luoda Suomesta maailman houkuttelevimman kehitysympäristön ja tuoda Suomeen uusia investointeja.

Ville Peltola
Toimialajohtaja, Tieto- ja Sähköalat

Kirjoitus on alun perin julkaistu Teknologiateollisuuden sivuilla